VACK­RA KLA­SAR

Leva & Bo - - Så & Odla -

Låg­väx­an­de körs­bärsto­mat för kru­kor! Plan­tan pro­du­ce­rar många små körs­bärsto­ma­ter­i vack­ra kla­sar. Pas­sar ut­märkt för stads­od­la­rens föns­ter­brä­da el­ler bal­kong. För­gro in­om­hus och pla­ce­ra se­dan i varmt lä­ge.

Gourmetgarage

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.