Mou­le med to­mat­bul­jong & par­me­sank­ru­tong­er

Leva & Bo - - Lyxig Helgmat -

4 por­tio­ner

Muss­lor:

• 1 kg frys­ta muss­lor, halv- el­ler hel­ti­na­de

• 1 chi­li

• 1 msk oliv­ol­ja

Bul­jong:

• 2–3 scha­lot­ten­lö­kar

• 2 vit­löks­klyf­tor

• 2 sal­lads­lö­kar

• 1 stor kvist­to­mat

• 3 msk oliv­ol­ja

• 1 höns­bul­jong­tär­ning

• 3 dl vitt vin, gär­na mat­lag­nings­vin

• 5 dl vat­ten

Till ser­ve­ring och gar­ne­ring:

• 2 msk hac­kad per­sil­ja

• ny­ma­len svart­pep­par

• kru­tong­er

• ro­me­sco

Par­me­sank­ru­tong­er:

• 4–8 skivor form­bröd

• smör till stek­ning

• fär­skri­ven par­me­san

Ro­me­sco:

• 1 ½ dl gril­lad strim­lad pap­ri­ka på burk, av­run­nen

• 1 ski­va lant­bröd, gär­na dags­gam­mal

• 8 söt­man­del­kär­nor ut­an skal, fin­hac­ka­de

• salt, pep­par

1 Bul­jong: Ska­la och fin­hac­ka scha­lot­ten­lö­ken och vit­lö­ken. Ska­la och hac­ka sal­lads­lö­ken. Skär to­ma­ten i klyf­tor.

2 Fräs scha­lot­ten­lö­ken i ol­jan cir­ka 3 mi­nu­ter. Till­sätt vit­lö­ken och sal­lads­lö­ken och fräs i cir­ka 3 mi­nu­ter. Till­sätt to­ma­ten och rör i smu­lad bul­jong­tär­ning. Blan­da i vi­net och ko­ka i cir­ka 5 mi­nu­ter. Till­sätt vatt­net och ko­ka cir­ka 10 mi­nu­ter. Håll bul­jong­en varm.

3 Muss­lor: Hac­ka chilin. Fräs den i ol­jan i en stor ka­strull, cir­ka ½ mi­nut. Lägg i muss­lor och ång­ko­ka dem un­der lock tills de öpp­nar sig, 5–10 mi­nu­ter. Ska­ka ka­strul­len då och då. Häll över den var­ma bul­jong­en och ko­ka i cir­ka 1 mi­nut. Top­pa med per­sil­jan. Pepp­ra.

4 Par­me­sank­ru­tong­er: Stek bröd­ski­vor­na gyl­len­gu­la i smö­ret och ta ut hjärt­for­ma­de kru­tong­er med till ex­em­pel pep­par­kaksmått. Lägg kru­tong­er på ett fat och strö över par­me­san.

5 Ro­me­sco: Mixa ihop pap­ri­ka och bröd. Lägg rö­ran i en skål. Blan­da i man­del. Sma­ka av med salt och pep­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.