Vad he­ter väx­ten som syns öve­rallt?

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Hej! Jag skul­le vil­ja ha en så­dan grön växt som var med i hem­ma hos-re­por­ta­get i LE­VA&BO num­mer 4. Jag har sett den i många in­red­nings­tid­ning­ar och den är ju så snygg. Vet ni vad den he­ter?

ING­E­GERD

Svar: Den klas­sis­ka monste­ran har gjort re­jäl come­back och seg­lat upp som en rik­tig in­red­ningsfa­vo­rit. Väx­ten kal­las även Adams rev­ben ef­ter bla­dens form. Bla­den har he­la blad­kan­ter när de är nya, men får så små­ning­om si­na de­ko­ra­ti­va in­skär­ning­ar. Monste­ran är tå­lig och lätt­skött, den kla­rar ock­så att stå en bit in i rum­met. Den är dess­utom tack­sam att för­ö­ka med stick­ling­ar.

KLAS­SI­KER. Monste­ran har bli­vit en in­red­ningsfa­vo­rit med si­na sto­ra, blan­ka blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.