Hur fix­ar jag en fräsch sal­lad?

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Hur frä­schar man bäst upp en sal­lad som är li­te ”trött”?

IRE­NE

Svar: Ett klas­siskt knep är att läg­ga sal­la­den i en skål med is­kallt vat­ten. Vän­ta en tim­me och slunga se­dan sal­la­den. Klart! För ex­tra frä­schör kan du pro­va att för­sik­tigt spre­ja sal­la­den­med vat­ten pre­cis fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.