Lyft fram in­red­ning­en med har­mo­nisk färg

Leva & Bo - - Redaktören - Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo ULRIKA NORD­LIN­DER re­dak­tör LE­VA & BO

NU SKA VI HA FÄRG i vå­ra hem. In­te ba­ra vitt och vitt. Att grått är det nya vi­ta känns här­ligt. Grå väg­gar är både varmt, har­mo­niskt och snyggt. Det bäs­ta är att allt pas­sar till. Un­der­bart fint till­sam­mans med blått, svart och trä. Vill du ock­så för­nya ditt vi­ta hem? Bli in­spi­re­rad av ett här­ligt var­dags­rum med fi­na, vul­kan­grå väg­gar. Fär­gen lyf­ter fram möb­ler, tav­lor och in­red­nings­de­tal­jer på bäs­ta sätt. Och tren­digt be­hö­ver in­te va­ra dyrt, här har vi valt bud­ge­t­in­red­ning. Pry­lar för max 500 kro­nor! Ki­ka på si­dan 16 och hit­ta nya fa­vo­ri­ter!

Vill du va­ra li­te mer vå­gad så är det gu­la de­tal­jer som mat­char det grå all­ra bäst. Ki­ka in hos Ka­rin och Ola som ska­pat ett dröm­hem i mo­dern ret­ro­stil. Här blan­das gam­malt och nytt, Svensk tenn sam­sas med lop­pis­fynd. In­spi­re­ras av lä­gen­he­ten på si­dan 22.

Sprid li­te kär­lek och fi­ra nå­gon du tyc­ker om med en lyx­ig meny till al­la hjär­tans dag. Bubb­lan­de hal­lon­bel­li­ni, smör­degs­snur­ror med par­ma­skin­ka, rosé­sal­lad med gra­na­täpp­le och mou­le med hjärt­for­ma­de par­me­sank­ru­tong­er och röd pap­ri­ka­dipp. Av­slu­ta med ett vac­kert cho­klad­hjär­ta som är nå­got all­de­les ex­tra. På si­dan 52 får du här­li­ga re­cept. På si­dan 30 hit­tar du pre­senttips till ditt hjär­ta.

Dess­utom har vi sam­lat de bäs­ta ny­he­ter­na på årets sto­ra in­red­nings­mäs­sa, sköt­sel­råd för to­ma­ter­na som du kan bör­ja od­la nu och spän­nan­de­vin­tips.

Njut av LE­VA&BO, ma­ga­si­net som hjäl­per dig att ska­pa ditt eget dröm­hem.

”Vill du va­ra li­te mer vå­gad så är det gu­la de­tal­jer som mat­char det grå all­ra bäst”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.