10 nya sor­ter, tips & idéer

Vem vill in­te skör­da si­na eg­na to­ma­ter i som­mar? Det är in­te ba­ra gott – det går ock­så att väl­ja ex­akt den sort du vill ha. Här är 10 ny­he­ter för både stads­od­la­re och växt­husä­ga­re.

Leva & Bo - - Innehåll - Av NI­NA BERG­STRÖM

GO­DA I SAL­LA­DEN

Ori­gi­nell pä­ron­to­mat med knip­pen av små, gyl­len­gu­la fruk­ter med mör­ka ax­lar. Mild, fin to­mat­smak. Blir fint in­slag i en sal­lad, som de­ko­ra­tion med me­ra. För­gro in­om­hus och fort­sätt se­dan i växt­hus el­ler på varm plats ute. Blir cir­ka 200 cen­ti­me­ter hög, bind upp och tjy­va si­do­skot­ten.Impecta

38

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.