Bjud nå­gon du tyc­ker om på lyx­ig fy­ra­rät­ters

Över­ras­ka med en lyx­ig mid­dag på al­la hjär­tans dag 14 feb­ru­a­ri! In­led med hal­lon­bel­li­ni, fort­sätt med muss­lor och av­slu­ta med en läc­ker cho­klad­des­sert.

Leva & Bo - - Innehåll - Re­cept & Sty­ling LE­NA SÖ­DER­STRÖM Foto EVA HILDÉN SMITH

Hal­lon­bel­li­ni

4 por­tio­ner

• 250 g hal­lon, halv­ti­na­de

• 2 msk vat­ten

• 2 msk flor­soc­ker

• 750 cl mous­se­ran­de vin

1 Fin­för­de­la hal­lo­nen i mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv. Till­sätt vatt­net och mixa ihop. Till­sätt sock­ret och mixa igen. Pas­se­ra gär­na purén ge­nom en sil för att få bort kär­nor­na.

2 För­de­la hal­lon­purén i fy­ra glas och fyll upp med kallt vin.

Smör­degs­nur­ror med gor­gon­zo­la & par­ma

Till 10–12 snur­ror

• 150 g cock­tail­to­ma­ter

• 1–2 msk oliv­ol­ja till stek­ning

• 2 msk strö­soc­ker

• 150 g gor­gon­zo­la

• 1 för­pack­ning kyld smör­deg

• 1 msk tim­jan, hac­kad

• 6–8 tun­na skivor par­ma­skin­ka Till gar­ne­ring:

• tim­jan­blad

• flingsalt & svart­pep­par

1 Skär to­ma­ter­na i skivor el­ler de­la dem. Fräs to­ma­ter­na i ol­jan i cir­ka 3 mi­nu­ter ut­an att de tar färg. Strö över sock­ret och fräs yt­ter­li­ga­re cir­ka 3 mi­nu­ter, tills väts­kan ko­kar in, rör om då och då. Låt kall­na.

2 Skär os­ten i cir­ka 1 cen­ti­me­ter sto­ra tär­ning­ar.

3 Värm ug­nen till 225 gra­der.

4 Rul­la ut smör­de­gen. För­de­la to­ma­ter­na över de­gen, spa­ra 5 cen­ti­me­ter kant upp­till på de­gens lång­si­da. För­de­la ost­tär­ning­ar­na över de­gen. Strö över hac­kad tim­jan. Lägg på skink­ski­vor­na.

5 Rul­la ihop den fyll­da smör­de­gen från lång­sidan som en rull­tår­ta, in­te för hårt. Skär den för­sik­tigt i 10–12 bi­tar med en vass kniv.

6 Lägg smör­degs­snur­ror­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Fäst med tand­pe­tar­na.

7 Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i 12–15 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med tim­jan, flingsalt och svart­pep­par.

SÖT­SYR­LIG. Star­ta kväl­len med varsin is­kall drink gjord på hal­lon­puré och mous­se­ran­de vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.