Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Leva & Bo - - Innehåll -

Hej, jag und­rar var det blå skå­pet i num­mer 52, på si­dan 27, kom­mer ifrån? Så fint!

EME­LIE

Svar: Skå­pet he­ter Cornelia och kom­mer från El­los ho­me vår­ kol­lek­tion. Skå­pet är i må­lat trä, har två vi­trin­dör­rar och fi­na vrid­hand­tag, två fas­ta hyll­plan och ett un­der­skåp ut­an hyll­plan. Det är 180 cen­ti­me­ter högt, 40 cen­ti­me­ter djupt och 80 cen­ti­me­ter brett. Pri­set är 4 399 kro­nor.

VÅRNYTT. Det blå trä­skå­pet kom­mer från El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.