Ny­he­ter, tips och tren­der för ditt hem

Leva & Bo - - Innehåll -

”Det är myc­ket färg och möns­ter och det känns kul för den här vå­ren” Tren­d­ex­per­ten Jan Rund­gren om in­red­nings­mäs­san Formex

Nord­sjös färg Och­re Gold har en tyd­lig 70-talsvibb som bli­vit väl­digt het i de­sign­värl­den. Och­re Gold mat­chas bäst med en kom­plet­te­ran­de färg­pa­lett som är dov och svär­tad med na­tur­nä­ra ku­lö­rer el­ler om du vå­gar, helt själv. Blå färg, S0.16.22. Gul­d­ak­tig färg, E8.29.46. 10 li­ter färg i Nord­sjös Am­bi­an­ce-se­rie kos­tar cir­ka 1 395 kro­nor.

N O S R E P D N A L O R O T F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.