Lek­ful­la for­mer

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Hyl­la i form av små hus, 124 cen­ti­me­ter bred, 1599 kro­nor, El­los. 2 Te­kan­na med char­migt möns­ter, 849 kro­nor, Litt­lep­hant. 3 Ljus­hål­la­re för al­la kat­täls­ka­re, 29 kro­nor, La­ger­haus. 4 Go ba­na­nas i kö­ket med mönst­rad hand­duk, 39 kro­nor, La­ger­haus. 5 Ask for­mad som ett päron, 129 kro­nor, H&M ho­me. 6 Kudd­fo­dral med få­gel, 99 kro­nor, H&M ho­me. 7 De­ko­re­ra med kak­tu­sar, 169 kro­nor styck, Bloo­ming­vil­le. 8 Gryt­un­der­lägg i form av en kak­tus, 99 kro­nor, In­dis­ka. 9 Bords­lam­pa i form av en ana­nas, 749 kro­nor, El­los.

4

6

1

9

2

LE­VA&BO •

5

8

3

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.