RETROPORSLIN I NY STIL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Äls­ka­de pors­li­net Eden i de­sign av Si­grid Rich­ter från 1960-ta­let kom­mer nu i en ny ver­sion från Rörstrand. Det finns sju nya de­lar i en mer mo­dern form. Tall­rik, 23 cen­ti­me­ter, 179 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.