Form­gi­va­re & ent­re­pre­nö­rer

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ål­der: 28. Bor: Jön­kö­ping. Gör: Form­gi­va­re och ent­re­pre­nö­rer. Hillevi dri­ver Små­lands Skinn­ma­nu­fak­tur och Sa­ra dri­ver Form­bru­ket.

Ak­tu­ell med: Mö­bel­kol­lek­tion för Gra­nit.

Hem­si­da: sma­lands­skinn­ma­nu­fak­tur.se, form­bru­ket.se.

TRE KRO­KAR. Häng­a­ren, 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.