SMYC­KA VÄG­GEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Vägg­bo­na­der och ve­por är tillbaka på ta­pe­ten. Den­na med in­spi­ra­tion från Funäs­da­len. Bo­na­den he­ter Bien­je­dae­lie (syd­sa­mis­ka för Funäs­da­len) och är gjord av Jen­ny Wall­mark på Wall­mark formstu­dio. Tryck på vitt lin­ne, 94 x 144 cen­ti­me­ter. Cir­ka 1 895 kro­nor. Finns hos Nor­dic­de­sign­col­lecti­ve.se och Namn­tav­la.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.