NA­TUR­NÄ­RA KÄNS­LA MED TER­RA­KOT­TA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu gil­las det enk­la och na­tur­li­ga och då pas­sar ter­ra­kot­ta per­fekt. Det röd­bru­na, brän­da och of­ta ogla­se­ra­de ler­god­set är högs­ta trend. Taklam­pa, 24 × 18 cen­ti­me­ter, 999 kro­nor, El­los. Set med tre ter­ra­kot­takru­kor på stort fat, 169 kro­nor, Gra­nit. Lamp­fot i ter­ra­kot­ta, 199 kro­nor. Li­ten blå­g­la­se­rad ter­ra­kot­takru­ka, 39 kro­nor, La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.