Ex­klu­sivt konst­gal­le­ri

KÖP KONST I BE­GRÄN­SAD UPP­LA­GA!

Leva & Bo - - Grått & Blått -

I sam­ar­be­te med gal­le­ri Ri­de­li­us i Vis­by er­bjuds nu Ex­pres­sens lä­sa­re möj­lig­he­ten att ex­klu­sivt kö­pa konst ska­pad av spän­nan­de svens­ka konst­nä­rer. Dess­utom till ett spe­ci­alpris. Upp­la­gor­na är be­grän­sa­de och num­re­ra­de. Ovan är ex­em­pel på två li­to­gra­fi­er av Bir­git­te Sön­der­gaard. Be­sök webb­gal­le­ri­et re­dan idag för fler konst­verk och upp­täck fler spän­nan­de konst­nä­rer!

konst­gal­le­ri.ex­pres­sen.se

Pas­sion

– från 2.800:-

Kär­le­kens dans

– från 2.800:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.