DU­KAT BORD

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Mat­plat­sen i kö­ket är ljus och luf­tig med färg­star­ka de­tal­jer. Bor­det hit­ta­de Ka­rin när en of­fent­lig mil­jö skul­le by­ta in­red­ning. Sto­lar­na kom­mer från Wi­gells och Ka­rin dröm­mer om att kom­plet­te­ra dem med en pinn­sof­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.