GO­DA & PRIS­VÄR­DA VI­NER

10 vi­ner som pas­sar till ma­ti­ga mac­kor

Leva & Bo - - Vintest -

Rött

Bric­co­ton­do Bar­be­ra 2014 (2773) Ita­li­en, 85 kr

Vin med frä­schör och ba­lans. In­slag av körs­bär, vi­ol och en lätt ör­tig ton. Gär­na till en fra­sig focac­cia med get­ost och ros­ma­rin.

Rött

Mont-Re­don Ré­ser­ve Rou­ge 2014 (5461) Frank­ri­ke, 107 kr

Väl­gjort och ge­ne­röst med läc­ker fruk­tig­het, ör­ter, lak­rits och lätt kryd­da. Pas­sar till en gril­lad mac­ka med skin­ka, ost och dijon­se­nap.

Rött

Ca­me­le­on Se­lec­tion Mal­bec 2015 (6581) Ar­gen­ti­na, 85 kr

Här finns in­slag av mog­na bär, vi­ol och ör­ter. Pas­sar bra till halstrad, strim­lad biff med pep­par­rot och rostad lök på lant­bröd.

Vitt

Kle­i­ne Zal­ze 2015 (2035) Syd­af­ri­ka, 69 kr

Ungt, frisk och ener­giskt med drag av me­lon och ör­ter. Gär­na till en mac­ka med rö­ra gjord på ton­fisk, sel­le­ri, lök och ma­jon­näs.

Rött

Con­de de Val­de­mar Cri­an­za 2011 (12659) Spa­ni­en, 79 kr

Rio­ja med li­ten mog­nad, in­slag av plom­mon, va­nilj och dill. Gott till vis en varm mac­ka med kryd­dig korv och gril­lad pap­ri­ka.

Vitt

Glen El­len Char­don­nay Re­ser­ve 2013 (7046) USA, 64 kr

Ge­ne­röst och smak­rikt med to­ner av ana­nas, va­nilj och ci­trus. Gott till club sand­wich med kyck­ling, avo­ka­do och bacon.

Vitt

Raw­son’s Retre­at Se­mil­lon Char­don­nay 2014 (6941) Austra­li­en, 79 kr

Ge­ne­rös i di­rekt och till­ta­lan­de stil. Här finns to­ner av gu­la äpp­len, ci­trus och bra frisk­het. Gott till gra­ti­ne­ra­de muss­lor på to­ast.

Rött

Bar­wang The Wall Shi­raz 2013 (6831) Austra­li­en, 82 kr

Ge­ne­röst i yvig stil med mör­ka mog­na bär och in­slag av rostat kaf­fe och lak­rits. I pet-flas­ka. Fint till en ma­tig kött­bulls­smör­gås.

Vitt

Leth Du­ett Ri­es­ling Grü­ner Velt­li­ner Troc­ken 2014 (4587) Ös­ter­ri­ke, 79 kr

Frisk och piggt. In­slag av ci­trus och äpp­len. Gott till en räk­smör­gås med ci­trus­ma­jon­näs och ny­klippt kras­se.

Vitt

Châ­teau Bon­net 2014 (4151) Frank­ri­ke, 96 kr

Här finns tyd­li­ga to­ner av gräs, krus­bär och vin­bärs­blad. Frä­schör och viss ele­gans. Gär­na till smör­gås med kall­rökt lax och dill­kräm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.