Hit­ta din dröm­sof­fa i vår sto­ra gui­de

Leva & Bo - - Redaktören -

SOF­FAN ÄR var­dags­rum­mets störs­ta och vik­ti­gas­te mö­bel. Den går in­te att kla­ra sig ut­an och det gäl­ler att hit­ta den per­fek­ta sof­fan. Den ska va­ra både skön och snygg. Prak­tisk och in­te allt­för öm­tå­lig. Jag har pro­vat så många oli­ka mo­del­ler, fär­ger och sti­lar. Men jag har in­te hit­tat min dröm­sof­fa än. Kanske finns den i vår här­li­ga soff­gui­de på si­dan 22. Här har vi sam­lat 21 nya fa­vo­ri­ter. Blått och grått är en trend. Det finns både bul­li­ga och ele­gan­ta mo­del­ler.

Ska du gö­ra om ditt var­dags­rum på en gång? En stil­ren, blå sam­mets­sof­fa pas­sar li­ka bra i en mo­dern, gra­fisk mil­jö med mör­ka­re de­tal­jer som i ett li­te mer bo­he­miskt, ro­man­tiskt rum med mil­da fär­ger. Bli in­spi­re­rad av två fan­tas­tis­ka rum i helt oli­ka sti­lar på si­dan 16.

Har du ock­så upp­täckt kak­tu­sar igen? De är per­fek­ta för al­la som in­te kan skö­ta grö­na väx­ter, och för al­la som älskar vack­ra for­mer. Fi­na i grupp, på rad och all­de­les en­sam­ma. Ki­ka in hos Maja, Cil­le och Gro som spe­ci­a­li­se­rat sig på just kak­tu­sar. Här får du ock­så bäs­ta tip­sen som får di­na grö­na fa­vo­ri­ter att växa och må bra, ki­ka på si­dan 38.

Dess­utom får du här­li­ga dröm­hem, bäs­ta shop­ping­tip­sen och go­da re­cept från mäs­terkoc­ken Leif Man­ner­ström.

Väl­kom­men till LE­VA&BO, ma­ga­si­net för dig som älskar det go­da i li­vet!

”Det finns både bul­li­ga och ele­gan­ta mo­del­ler.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.