Ny­an­ser av ro­sa

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

Mönst­rat 50 kro­nor, H&M ho­me. Rund till små­pry­lar­na, 11 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 19 kro­nor, La­ger­haus. Två­fär­gad 35 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 299 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. i tvät­tad bo­mulls­kva­li­tet, 149 kro­nor för fy­ra, El­los. ro­sa burk, 149 kro­nor, H&M ho­me. med bot­ten i kork, 15 cen­ti­me­ter hög, 519 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 130 × 170 ce­nit­me­ter, 1 290 kro­nor, Him­la. 69 kro­nor för fy­ra, Rus­ta. av ­böj­trä och me­tall, 699 kro­nor, El­los. i bam­bu­me­la­min,

15 × 19 cen­ti­me­ter, 39 kro­nor, La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.