”Vi har all­tid bott i se­kel­skif­te, så det var en ut­ma­ning att in­re­da en helt ny lä­gen­het”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ETT STEN­KAST FRÅN ha­vet, en fin bad­strand och vack­ra pro­me­nad­stråk bor Jen­nie och Oscar med dot­tern Mol­ly, i en lä­gen­het med en här­lig bal­kong på 12 kvadrat­me­ter. Ti­di­ga­re bod­de pa­ret i cen­tra­la Mal­mö i en lä­gen­het i ett se­kel­skif­tes­hus men de le­ta­de nytt då de läng­ta­de ef­ter att bo i ett li­te mer barn­vän­ligt om­rå­de.

Här har de till­gång till en fin gård och lek­plats – och de fles­ta hy­res­gäs­ter­na är barn­fa­mil­jer.

JEN­NIE OCH OSCAR fast­na­de för den öpp­na plan­lös­ning­en och det barn­vän­li­ga om­rå­det. Lä­get vid ha­vet loc­ka­de lik­som att hu­set var byggt med ett håll­bar­hets­tänk, ge­nom pro­jek­tet Mil­jöpro­gram Syd som vill ­sti­mu­le­ra till ett mer eko­lo­giskt håll­bart byg­gan­de.

– Vi ha­de stått i kö för en lä­gen­het i om­rå­det, och när den här dök upp så tve­ka­de vi in­te, be­rät­tar Jen­nie.

– När vi flyt­ta­de in var lä­gen­he­ten helt ny­byggd med ge­nom­gå­en­de ek­par­kett, hel­kak­lat bad­rum och kök från Marbodal. Det en­da vi be­höv­de gö­ra var att ta­pet­se­ra Mol­lys rum.

4

5

ORD­NING & RE­DA

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.