VATTNA OR­DENT­LIGT EN GÅNG I VEC­KAN

Leva & Bo - - Grön Trend -

ÅÅLåt di­na kak­tu­sar tor­ka ut mel­lan var­je vatt­ning. Vattna hell­re ige­nom kak­tu­sen or­dent­ligt en gång i vec­kan i stäl­let för li­te var­je dag. ÅÅMel­lan no­vem­ber och mars går kak­tu­sen i dva­la och be­hö­ver in­te vatt­nas alls. Låt den då stå ljust men gans­ka svalt. ÅÅStäll gär­na ut di­na kak­tu­sar i träd­går­den, på bal­kong­en el­ler ter­ras­sen un­der ­som­mar­halv­å­ret, men se till så att det in­te reg­nar för myc­ket på dem. ÅÅGe di­na kak­tu­sar myc­ket ljus. De trivs bra i sö­der­läge och kan med för­del även stå i växt­hus. ÅÅPlan­te­ra om di­na kak­tu­sar vart an­nat el­ler vart tred­je år, gär­na på vå­ren. Välj en kru­ka som är 2–3 cen­ti­me­ter stör­re i di­a­me­ter än den för­ra kru­kan. ÅÅB­lir di­na kak­tu­sar tun­na och ble­ka får de

tro­li­gen för li­te ljus. ÅÅB­lir di­na kak­tu­sar fläc­ki­ga el­ler rutt­nar

får de tro­li­gen för myc­ket vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.