Ost­ka­ka med plom­mon­kom­pott & lätt­vis­pad gräd­de

Leva & Bo - - Festligt & Gott -

8–10 por­tio­ner • 5 l + 2 dl mjölk • 1 ½ dl ve­te­mjöl • 2 msk ost­lö­pe • 1 dl söt­man­del • 5 bit­ter­mand­lar • 4 ägg • 1 dl strö­soc­ker • 4 dl visp­gräd­de • smör till for­men • ½ dl fla­gad man­del Plom­mon­kom­pott: • 10 plom­mon • ½ dl vat­ten • 3 msk strö­soc­ker • ½ va­nilj­stång • ½ ka­nel­stång • even­tu­ellt 2 msk kon­jak Till ser­ve­ring: • lätt­vis­pad gräd­de

Värm 5 li­ter mjölk till 37 gra­der i en stor ka­strull.

Vis­pa 2 dl mjölk med mjö­let. Rör ner till­sam­mans med ost­lö­pen i ka­strul­len med mjöl­ken och låt stå i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Skär ett tätt rut­möns­ter

1

2

3

i ost­mas­san och si­la se­dan ge­nom ett durk­slag. Låt mas­san rin­na av väl i yt­ter­li­ga­re 30 mi­nu­ter. Rör för­sik­tigt någ­ra gång­er un­der ti­den.

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Mal el­ler mixa man­del och bit­ter­man­del. Vis­pa ägg och soc­ker lätt och blan­da med gräd­de och den mal­da man­deln.

Blan­da ägg­vis­pet och ost­mas­san till en gry­nig smet. Smö­ra en ugns­form och häll i sme­ten. Top­pa med fla­gad man­del och gräd­da ost­ka­kan cir­ka 1 tim­me.

Skölj plom­mo­nen och de­la i klyf­tor. Ko­ka upp vat­ten och soc­ker med va­nilj- och ka­nel­stång. Till­sätt plom­mon och kon­jak och sjud ett par mi­nu­ter tills plom­mo­nen mjuk­nat. Låt kall­na i la­gen.

Låt den fär­diggräd­da­de ost­ka­kan sval­na och ser­ve­ra med plom­mon­kom­pott och lätt­vis­pad gräd­de.

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.