Skumra­ke­ter

Leva & Bo - - Ljuvliga Bakverk -

cir­ka 16 styc­ken • cir­ka 8 smör­gås­rån • 3 ge­la­tin­blad • 3 ägg­vi­tor • 1 ½ dl strö­soc­ker • 1 krm va­nilj­pul­ver • 200 g mörk cho­klad Till gar­ne­ring: • ko­kos • vit cho­klad

De­la smör­gås­rå­nen på mit­ten på läng­den så att du för två lång­sma­la rån.

Lägg ge­la­tin­bla­den i blöt i rik­ligt med kallt vat­ten.

Vis­pa ägg­vi­tor­na fluf­fi­ga och fas­ta med en el­visp, helst i en bun­ke av rost­fritt stål. Vis­pa ner sock­ret li­te i ta­get. Till­sätt va­nilj­pulv­ret och fort­sätt vis­pa nå­gon mi­nut till en blank och fast ma­rängsmet.

Ska­ka vatt­net från ge­la­tin­bla­den, låt det bli li­te vat­ten kvar. Smält i mikron i någ­ra se­kun­der el­ler på svag vär­me i en ka­strull på spi­sen. Bland­ning­en ska bli het och lätt­fly­tan­de.

Häll ner ge­la­ti­net i ma­rängs­me­ten i en tunn strå­le sam­ti­digt som du vis­par kraf­tigt. Fort­sätt vis­pa i ett par mi­nu­ter tills ma­räng­en känns så pass fluf­fig och fast att du kan sprit­sa den.

Häll ma­räng­en i en sprit­spå­se, klipp upp en stor öpp­ning om du an­vän­der en en­gångs­sprit­spå­se. An­vän­der du en fler­gångs­sprit­spå­se sät­ter du först i en rund tyll med cir­ka 15 mil­li­me­ter öpp­ning.

Sprit­sa sträng­ar av ma­räng­en på ka­kor­na. Ställ i ky­len att stel­na i minst 30 mi­nu­ter.

Mät upp cho­kla­den i en li­ten skål och smält för­sik­tigt i mikron el­ler över vat­ten­bad.

Ta tag i ett bak­verk i ta­get, håll det över skå­len med cho­klad och ske­da över cho­klad tills ovan­si­dan täcks. Låt rin­na av li­te och lägg se­dan på en bric­ka klädd med bak­plåts­pap­per. Ha hus­hålls­pap­per nä­ra till hands, du kom­mer att bli väl­digt klad­dig! Strö över li­te ko­kos­fling­or på någ­ra och ring­la el­ler sprit­sa över smält, vit cho­klad på vis­sa. Låt stel­na i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

För­va­ra skumra­ke­ter­na i ky­len fram till ser­ve­ring. I en tätt­slu­tan­de burk i ky­len är de håll­ba­ra i minst en vec­ka.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.