Li­me­grädd­bul­lar med mjölkcho­klad

Leva & Bo - - Ljuvliga Bakverk -

cir­ka 16 styc­ken • cir­ka 8 smör­gås­rån • 3 ge­la­tin­blad • 1 li­me, skal och saft • 3 ägg­vi­tor • 1 ½ dl strö­soc­ker • 200 g mjölkcho­klad Till gar­ne­ring: • fin­ri­vet li­me­skal

Stan­sa ut rund­lar, cir­ka 5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, ur smör­gås­rå­nen med hjälp av en ut­stic­ka­re el­ler ett glas med tunn kant. Pla­ce­ra bott­nar­na med jäm­na mel­lan­rum på en skär­brä­da el­ler bric­ka.

Lägg ge­la­tin­bla­den i blöt i rik­ligt med kallt vat­ten. Riv li­meska­let fint. Vis­pa ägg­vi­tor­na fluf­fi­ga och fas­ta till­sam­mans med någ­ra droppar li­mesaft med el­visp, helst i en bun­ke av rost­fritt stål. Vis­pa ner sock­ret li­te i ta­get. Till­sätt li­meska­let och fort­sätt vis­pa nå­gon mi­nut till en blank och fast ma­rängsmet.

Ska­ka vatt­net från ge­la­tin­bla­den li­te slar­vigt, det är bra om det blir li­te vat­ten kvar. Smält dem i mikron i någ­ra se­kun­der el­ler på svag vär­me i en ka­strull på spi­sen. Bland­ning­en ska bli het och lätt­fly­tan­de.

Häll ner ge­la­ti­net i ma­rängs­me­ten i en tunn strå­le sam­ti­digt som du vis­par kraf­tigt. Fort­sätt vis­pa i ett par mi­nu­ter tills ma­räng­en känns så pass fluf­fig och fast att du kan sprit­sa den till höga top­par.

Häll ma­räng­en i en sprit­spå­se och klipp upp en gans­ka stor öpp­ning om du an­vän­der en en­gångs­sprit­spå­se. An­vän­der du en fler­gångs­sprit­spå­se sät­ter du först in en rund tyll med cir­ka 15 mil­li­me­ter öpp­ning.

Sprit­sa top­par av ma­räng­en på kex­bott­nar­na.

Mät upp cho­kla­den i en li­ten, djup skål och smält för­sik­tigt i mikron el­ler över vat­ten­bad.

Ta tag i ett bak­verk i ta­get och dop­pa ner det i cho­kla­den. Låt rin­na av li­te och ställ se­dan på en bric­ka klädd med bak­plåts­pap­per. Låt stel­na i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

För­va­ra bak­ver­ken i ky­len fram till ser­ve­ring­en. I en tätt­slu­tan­de burk i ky­len är de håll­ba­ra i minst en vec­ka. Strö över li­te ri­vet li­me­skal som de­kor fö­re ser­ve­ring.

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.