Grädd­bul­lar med blå­bär & vit cho­klad

5

Leva & Bo - - Ljuvliga Bakverk -

cir­ka 16 styc­ken • cir­ka 16 små­ka­kor, till ex­em­pel

Bra­gokex • 3 ge­la­tin­blad • 3 ägg­vi­tor • 1 ½ dl strö­soc­ker • 2 msk blå­bärspul­ver • 200 g vit cho­klad Till gar­ne­ring: • blå­bärspul­ver

Pla­ce­ra ka­kor­na med jäm­na mel­lan­rum på en bric­ka.

Lägg ge­la­tin­bla­den i blöt i rik­ligt med kallt vat­ten.

Vis­pa ägg­vi­tor­na fluf­fi­ga och fas­ta med en el­visp, helst i en rost­frit bun­ke Vis­pa ner sock­ret li­te i ta­get. Till­sätt blå­bärspulv­ret och fort­sätt vis­pa nå­gon mi­nut tills ma­rängs­me­ten är blank och fast.

Ska­ka vatt­net från ge­la­tin­bla­den, det är bra om det blir li­te vat­ten kvar. Smält dem i mikron i någ­ra se­kun­der el­ler på svag vär­me i en ka­strull på spi­sen. Bland­ning­en ska bli het och lätt­fly­tan­de.

1

2

3

4

Häll ner ge­la­ti­net i ma­rängs­me­ten i en tunn strå­le sam­ti­digt som du vis­par kraf­tigt. Fort­sätt vis­pa i ett par mi­nu­ter tills ma­räng­en känns så pass fluf­fig och fast att du kan sprit­sa den till höga top­par.

Sätt en stjärn­tyll i en sprit­spå­se. Fyll ma­räng­en i sprit­spå­sen och sprit­sa ma­räng­top­par på ka­kor­na. Ställ i ky­len att stel­na i 1 tim­me.

Lägg cho­kla­den i en li­ten, djup skål och smält för­sik­tigt i mikron el­ler över vat­ten­bad.

Ta tag i ett bak­verk i ta­get och dop­pa ner det i cho­kla­den. Låt rin­na av li­te och ställ se­dan på en bric­ka klädd med bak­plåts­pap­per. Låt stel­na i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

För­va­ra bak­ver­ken i ky­len fram till ser­ve­ring­en. I en tätt­slu­tan­de burk i ky­len är de håll­ba­ra i minst en vec­ka. Pud­ra gär­na över li­te blå­bärspul­ver som de­kor fö­re ser­ve­ring.

6

7

8

9

GO­FI­KA. Top­pa bak­ver­ken med ­fin­ri­vet skal från en li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.