Var hit­tar jag ta­pe­ten?

På si­dan 37 i num­mer 2 av LE­VA & BO finns en bild med en jät­tesnygg ta­pet bakom någ­ra ­för­va­rings­lå­dor, var­i­från kom­mer ta­pe­ten?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­RIE

Det är en ta­pet som House doctor lät ta fram en­bart för sin höst­ka­ta­log 2015. Ty­värr är den in­te satt i pro­duk­tion och finns in­te att kö­pa. Här kom­mer för­slag på and­ra ta­pe­ter i li­kan­de färg och stil.

1

Pas­sion R14082 från Re­bel walls nya ta­pet­kol­lek­tion, 295 kro­nor per kvadrat­me­ter. GRÅ TO­NER

Non wo­wen-ta­pet Eco 13-4111 från De­co­ra­ma, cir­ka 250 kro­nor per rul­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.