Var finns den grå kud­den att kö­pa?

Var kan jag kan kö­pa den grå kud­den som var med på si­dan 21 i LE­VA&BO num­mer 2? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - PIA

Kud­den Not­knot kom­mer från is­länds­ka Ume­mi, men pro­du­ce­ras från i år av De­sign house Stock­holm un­der nam­net Knot. Den finns att kö­pa på bland an­nat NK i Stock­holm och Gö­te­borg, Svens­sons i Lammhult och Län­na möb­ler för 895 kro­nor.

SMAK­RIKT. Öl och vin pas­sar bra till asi­a­tisk­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.