JA­PANSK DE­SIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu kom­mer Ha­sa­mi Por­ce­lain till Sve­ri­ge.­Pors­li­net är de­sig­nat i Ka­li­for­ni­en och pro­du­ce­rat i det uråld­ri­ga ja­pans­ka pors­lins­di­strik­tet med sam­ma namn. Pors­li­net är en bland­ning av ke­ra­mik och pors­lin, är de­sig­nat av Ta­kuhi­ro Shi­no­mo­to. Te­kan­na, 783 kro­nor, mugg, 264 kro­nor, Ty­peo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.