JUSTER­BAR ALU­MI­NI­UM

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bords­lam­pan Asplund GA5 är till­ver­kad i spun­nen alu­mi­ni­um. Juster­bar vid fo­ten och skär­men, 48 cen­ti­me­ter hög, 6 265 kro­nor, Svens­sons i Lammhult.

MÖNS­TER. Äls­ka­de köks­pry­lar och tolk­ning­ar av möns­terskat­ter från svensk tex­tiltra­di­tion har gett in­spi­ra­tion till Ti­na Nord­ströms tex­til­kol­lek­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.