LÄ­DER­DE­TAL­JER

In­red­nings­de­tal­jer av lä­der hit­tas på allt från kud­dar till möb­ler. Sto­ra bil­den: tid­nings­korg Suit­ca­se, cir­ka 1 175 kro­nor, Ma­ze. Glas­behål­la­re med lä­der­de­talj, 20 19 cen­ti­me­ter, 207 kro­nor, Q4 scan­di­na­vi­an de­sign. Hyl­la med snyg­ga lä­der­fäs­ten. 1 me­ter b

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

×

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.