LYS UPP UTE

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fin på bal­kong­en el­ler ute­plat­sen är sol­cell­slam­por­na Sun­light lounge som finns i fle­ra stor­le­kar och som pen­del. 24,4 cen­ti­me­ter hög, cir­ka 1 599 kro­nor, 50,5 cen­ti­me­ter, 1 999 kro­nor, pen­del 12,5 cen­ti­me­ter, 699 kro­nor, Eva So­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.