La­gar myc­ket ve­ge­ta­riskt

Ål­der: Fa­milj: Gör:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

23. Sing­el. Kok­boks­för­fat­ta­re och kock.

Med boken ”Ve­go­fest” som kom­mer ut i vår.

Hornstull, Stock­holm.

Ak­tu­ell:

Bor:

IN­SPI­RA­TION. ”Ma­te­ri­al in­spi­re­rar mig, som sten och me­tal­ler. Färg in­spi­re­rar ock­så”, sä­ger Jen­nie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.