”Vid en så om­fat­tan­de köks­re­no­ve­ring är det vik­tigt att ha det mesta be­stämt i för­väg och att stå fast vid si­na be­slut”

Leva & Bo - - Mitt Drömkök -

ATT IN­RE­DA MED svart är ing­et nytt hem­ma hos Kic­ki och Ron­nie Bergsten i Bor­länge. I Kic­kis förs­ta lä­gen­het på 70-ta­let må­la­des hal­len helt i svart och se­dan dess har fär­gen följt med. Hu­set de bor i nu köp­te pa­ret 1979. Kö­ket var i stort sett ori­gi­nal från 40-ta­let, och ser­ve­rings­rum­met och pig­kam­ma­ren fanns fort­fa­ran­de kvar.

UN­DER ÅRENS LOPP har en och an­nan köks­re­no­ve­ring hun­nits med, men det har mest hand­lat om små ­för­änd­ring­ar. De för­ra luc­kor­na fick hänga med i tre

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.