Bärsmoot­hie

Leva & Bo - - Amerikanska Smaker -

1 stort glas • 2 dl yog­hurt, gär­na med

va­nilj­smak • 2 dl frys­ta bär, till ex­em­pel jord­gub­bar, hal­lon el­ler blå­bär • ½ ba­nan

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en mix­er och kör till en slät skum­mig drink.

1

Muf­fins med cho­klad

8–10 styc­ken • 100 g rumsvarmt smör • 2 ⅔-3 dl soc­ker • 2 ägg • 2 dl crè­me fraiche • 5 dl ve­te­mjöl • 1 ½ tsk bak­pul­ver • 100 g ljus el­ler mörk cho­klad,

hac­kad Till gar­ne­ring: • 1 msk ka­ka­o­pul­ver Sätt ug­nen på 175 gra­der. Rör ihop smör och soc­ker vitt och po­röst, an­vänd el­visp. Rör i äg­gen, ett i ta­get. Rör i crè­me fraichen.

Blan­da ve­te­mjöl och bak­pul­ver och rör ner i äggsme­ten. Vänd snabbt ner cho­kla­den. För­de­la sme­ten i en muf­fins­plåt el­ler i muf­fins­for­mar.

Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen cir­ka 20 mi­nu­ter el­ler tills al­la muf­fins är ge­nom­gräd­da­de, känn med prov­stic­ka.

Gar­ne­ra med sik­tat ka­ka­o­pul­ver.

1 2

3

4

5

EN­KELT. En smoot­hie går snabbt att la­ga och är gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.