När ska jag be­skä­ra pe­lar­go­ner­na?

Jag spa­ra­de mi­na pe­lar­go­ner över vin­tern. Nu vill jag att de blir fi­na till som­ma­ren. När ska de be­skä­ras och hur går jag till­vä­ga?

Leva & Bo - - Fråga Oss - SOFIA

Slu­tet av feb­ru­a­ri el­ler i bör­jan av mars är en bra tid att ta fram över­vint­ra­de pe­lar­go­ner. Klipp ner dem ge­nom att skä­ra med en vass kniv strax ovan­för ett blad­fäs­te där nya skott se­dan kom­mer att bry­ta fram. Vän­ta någ­ra vec­kor in­nan du plan­te­rar om pe­lar­go­ner­na i ny jord. Det går ock­så att gö­ra tvärtom, att först pla­ne­ra om och se­dan vän­ta nå­gon vec­ka med be­skär­ning. Det är se­dan vik­tigt att väx­ter­na får or­dent­ligt med ljus för att de ska växa till sig, men se upp för den star­ka vår­so­len som kan ge bränn­ska­dor på bla­den. Ställ in­te ut pe­lar­go­ner­na för ti­digt i som­mar. De tål in­te natt­frost. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.