Vil­ken ka­vel ska jag an­vän­da?

Jag tyc­ker det är svårt att ba­ka med van­lig ka­vel när jag ba­kar glu­ten­fritt. Vil­ken ka­vel ska jag an­vän­da? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KA­RIN

Glu­ten­fria de­gar är myc­ket lö­sa­re än de­gar gjor­da på ve­te­mjöl, där­för klib­bar de­gen lätt fast på en van­lig trä­ka­vel. Det vik­ti­gas­te är att ka­veln är slät, många tyc­ker att si­li­kon el­ler mar­mor­ka­vel fun­ge­rar­bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.