Tips på får­skinnskläd­sel?

Jag har en flad­der­mus­få­tölj från 50-ta­let som jag gär­na vill ha en kläd­sel i får­skinn till. Kan du hjäl­pa mig hur jag kan få tag i ett så­dant? Be­hö­ver ju en­bart kläd­sel, som sagt. För någ­ra år se­dan var jag på en bo­mäs­sa i Mal­mö. Där fanns ett fö­re­tag frå

Leva & Bo - - Fråga Oss - ÅSA

Det finns ett fö­re­tag i Tranemo­som kan till­ver­ka sit­sar men du mås­te gå ge­nom en lo­kal åter­för­säl­ja­re som en ta­petsör el­ler lik­nan­de för att få en pris­upp­gift och be­stäl­la. Mej­la till in­fo@skandi­lock.com för att få tips om var du kan få tag på en lo­kal åter­för­säl­ja­re. Lyc­ka till!

MJUK KLÄD­SEL. En flad­der­mus­få­tölj klädd i får­skinn. Mej­la in­fo

skandi­lock.com för att få tips om var du kan få tag på en lo­kal åter­för­säl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.