”In­red­ning är min pas­sion”

Eme­lie Myyrylä­i­nen har äls­kat in­red­ning se­dan hon var barn och nju­ter av att sty­la hem­met i Bengts­fors. – Just nu har vi en bland­ning av sti­lar, men det är ju det som är så ro­ligt med in­red­ning, man blir ald­rig helt klar. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Eme­lie Myyrylä­i­nen, 23, Ken Gutt­ke, 22, och hun­den Bos­se.

Job­bar på Sys­tem­bo­la­get och plug­gar till in­re­da­re och ­ho­me­sta­ging-kon­sult.

Hus på 68 kvadrat­me­ter i Bengts­fors.

eme­li­e­syl­vie.

Gör:

Hem­met:

Instagram:

1 SOFF­HÖR­NA

”Min stil är svår att sät­ta ord på, den va­ri­e­rar stän­digt. Ho­tell­käns­la, mo­dern­chic och glam.”

2 KON­TOR

”Här val­de vi en matt, grå ta­pet, vil­ket­jag är väl­digt nöjd med. Det känns my­sigt och om­bo­nat.” VIL­SAMT

”I sov­rum­met har jag satt gar­di­ner i en takske­na över he­la väg­gen, som verk­li­gen ger den där ho­tell­käns­lan.”

3 FA­VO­RIT­PLATS ”Det har va­rit en dröm sen jag var li­ten att ha en egen walk in clo­set, och det var li­ka ro­ligt att de­sig­na den som

att fyl­la den!” VI­SA DITT

HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta

bil­der till oss!

Pub­li­ce­ra­de bi­drag be­lö­nas med ett salt- och pep­par­set från

Sa­ga­form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.