In­spi­re­ras av vår sto­ra gar­din­gui­de

Leva & Bo - - Redaktören -

IMÅNGA HEM GA­PAR fönst­ren tom­ma. In­te en gar­din som flad­dar el­ler ra­mar in ut­sik­ten. Och visst fun­kar det många gång­er bra. Det blir ljust, luf­tigt och okom­pli­ce­rat. Men jag lo­var att när du be­stämt dig för att läm­na den gar­din­lö­sa till­va­ron och hit­tar de per­fek­ta gar­di­ner­na får ditt hem ett lyft. Lång­gar­di­ner i lin­ne, pa­ne­ler, hiss­gar­di­ner el­ler fra­si­ga si­dendröm­mar, la­ger på la­ger... Det finns så myc­ket att väl­ja bland. Lägg se­dan till stäng­er och knop­par, om­tag och pynt. Många val och möj­lig­he­ter att ska­pa en egen per­son­lig stil. Och en sak är sä­ker, med rätt gar­din i fönst­ret blir det mer om­bo­nat och my­si­ga­re.

Det är enklast att va­ra feg, som jag, och sat­sa på vi­ta gar­di­ner öve­rallt. Men det går att ta ut sväng­ar­na och väl­ja färg.

I veckans ma­ga­sin bju­der vi på här­lig in­spi­ra­tion för dig som vill få ett vack­ra­re föns­ter – med rätt gar­di­ner. Bli in­spi­re­rad av tre oli­ka sti­lar. Grö­na to­ner och här­li­ga blad, ljuv­li­ga blå ny­an­ser el­ler tuf­fa­re färg­kom­bi­na­tio­ner. Hit­ta di­na fa­vo­ri­ter som pas­sar ditt hem på si­dan 32.

Vi har valt det bäs­ta bland ny­he­ter­na från sto­ra mö­bel­mäs­san, be­sökt två här­li­ga dröm­hem med helt oli­ka sti­lar och du får nya go­da re­cept på sop­por och enk­la bjud­rät­ter till hel­gens fes­ter.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Med rätt gar­din i fönst­ret blir det mer om­bo­nat och my­si­ga­re”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.