HAR­MO­NISK DE­SIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Iit­ta­la har sam­ar­be­tat med ja­pans­ka mo­deska­pa­ren och de­sig­nern Is­sey Miy­a­ke. Re­sul­ta­tet är en kol­lek­tion av tex­tili­er, pors­lin och glas som ger en mjuk stäm­ning tack va­re si­na fär­ger och ge­nom­tänk­ta for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.