DJÄR­VA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Den 15:e april kom­mer Ikea med en ny, till­fäl­lig kol­lek­tion, Gil­tig. Den är ska­pad i sam­ar­be­te med mo­deska­pa­ren Ka­tie Ea­ry och be­står av djär­va möns­ter på bland an­nat lampskär­mar, kud­dar och pors­lin. Ser­ve­rings­skål, 17 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 59 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.