Gil­lar in­te att le­ta ef­ter sa­ker

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

39. Stock­holm. För­va­rings­ex­pert, för­fat­ta­re, fö­re­lä­sa­re, blog­ga­re.

Med boken ”För­va­ra smart – or­ga­ni­se­ra ditt hem” (Se­mic). Och ”Ett upp­drag i vec­kan” på blog­gen.

for­va­ringsdrott­ning­en.com.

@for­va­ringsdrott­ning­en.

Ak­tu­ell:

Blogg:

Instagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.