JA­PANSK DE­SIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bords­lam­pan Ku­rage (bläck­fisk på ja­pans­ka) från Fosca­ri­ni är de­sig­nad av Nichet­to + Nen­do. Skär­men är av washi­pap­per och be­nen av ask­trä, 4 575 kro­nor, Belys­nings­de­sign.se.

ORD­NING & RE­DA. ”När du har ord­ning slip­per du le­ta ef­ter sa­ker och spar på så sätt tid”, sä­ger Pau­li­na Dra­gan­ja, som nu ger ut si­na bäs­ta tips i boken ”För­va­ra smart – or­ga­ni­se­ra ditt hem”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.