LJUV­LI­GA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Cha­mois gör vack­ra kud­dar, du­kar och ac­ces­so­a­rer. Nytt är bland an­nat du­kar­na Big pais­ley, 695 kro­nor styck, kud­dar But­ti med blocktryckt möns­ter, 320 kro­nor styck, ne­ces­sär Bo­ho, 575 kro­nor styck, över­kast Cutwork, 150 x 260 cen­ti­me­ter, 1 395 kro­nor, blå kud­de Velvet, 275 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.