TREN­DER­NA PÅ MÖ­BEL­MÄS­SAN 2016

Leva & Bo - - Möbelmässan -

� Blå och grö­na to­ner. � Ros­ti­ga jord­fär­ger som vin­rött och ny­pon. � Lju­sa träslag som björk, ask och så­pad ek. � Ljust, ofär­gat lä­der och lä­der­de­tal­jer. � Hant­verk­s­käns­la. � Matt­svar­ta in­du­stri­lam­por. � Lam­por av sträckme­tall och per­fo­re­rad plåt. � Skim­ran­de me­tall­fär­ger som guld och mäs­sing. � Art de­co-in­spi­re­rat. � Dagbäddar. � Pin­ni­ga, sma­la ben på bord och sto­lar. � Stål­rörsmöb­ler. � Fäll­bart och rull­bart, smar­ta möb­ler för li­ten yta. � Kopp­lings­bart, möb­ler med in­bygg­da ­ladd­nings­sta­tio­ner. � På gång = 70-ta­let! Och Ter­raz­zo, en konst­sten av kros­sad mar­mor. Och fu­ru!

Ska­pa ni­våskill­nad För Karl An­ders­son & Sö­ner har Mar­kus Jo­hans­son de­sign stu­dio gjort bor­det Mopsy som kan fås i fle­ra va­ri­an­ter. Spe­gel med bå­gar Vac­ker spe­gel från mö­bel­se­ri­en Ar­ches of Kul­la­ro av de­sig­ner Li­sa Hil­land för svens­ka Kul­la­ro.

Färg­stark i sof­fan Nya kud­den Li­ne har fle­ra grö­na to­ner. Finns även i rött, grått, oran­ge och gult. Från Nor­mann Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.