Ita­li­ensk mi­nestro­ne

Leva & Bo - - Spännande Smaker -

En ru­stik, ita­li­ensk bondsop­pa som till bords top­pas med en god oliv­ol­ja och pe­co­ri­no el­ler par­me­sa­nost.

4–6 por­tio­ner • 200 g tor­ka­de can­nel­li­ni­bö­nor

el­ler vi­ta bö­nor • 200 g pan­cet­ta el­ler rökt

sid­fläsk • 2 röd­lö­kar • 3 vit­löks­klyf­tor • 2 mo­röt­ter • 2 stjäl­kar sel­le­ri • ½ fänkåls­stånd • 1 zuc­chi­ni • 1 ½ dl röd­vin • 5 dl kyck­ling­bul­jong • 2 bur­kar cock­tail­to­ma­ter, 400 g • 200 g grönkål el­ler man­gold • 50 g spa­get­ti i små­bi­tar • 1 kru­ka ba­si­li­ka • salt • ny­mald pep­par Till ser­ve­ring: • oliv­ol­ja • pe­co­ri­no el­ler par­me­sa­nost

Blöt­lägg och ko­ka bö­nor­na en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en.

Skär pan­cet­tan i fi­na tär­ning­ar. Ska­la och hac­ka lök och vit­lök. Ska­la mo­röt­ter­na och skär i fi­na tär­ning­ar, strim­la sel­le­rin och hac­ka fänkå­len. Skär zuc­chi­nin fy­ra gång­er på läng­den och ski­va den.

Blan­da pan­cet­ta, lök, vit­lök, mo­röt­ter, sel­le­ri och fänkål i oliv­ol­ja i en gry­ta. Fräs på svag vär­me med loc­ket på glänt, cir­ka 20 mi­nu­ter. Rör då och då.

Till­sätt vin, bul­jong, to­ma­ter och zuc­chi­ni och fort­sätt sju­da i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Re­pa grönkåls­blad el­ler man­gold från kvis­tar­na. Blan­da ner i gry­tan till­sam­mans med bö­nor och pas­ta. Ko­ka tills pas­tan är kokt, i cir­ka 10 mi­nu­ter. Späd med bö­nor­nas kokvat­ten om sop­pan är för tjock.

Vänd ner ba­si­li­kab­lad och sma­ka av med salt och pep­par. Låt var och en smak­sät­ta sin sop­pa med li­te oliv­ol­ja och grov­ri­ven ost.

2

3

4

5

6

BONDSOP­PA. Den ru­sti­ka, ita­li­ens­ka mi­nestro­ne­sop­pan är både klas­sisk och god.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.