Krä­mig kött­färspaj

Leva & Bo - - För Många -

4 por­tio­ner Paj­deg: • 3 dl ve­te­mjöl • 125 g smör • 3–4 msk is­kallt vat­ten Fyll­ning: • 1 knip­pe sal­lads­lök • 2 rö­da pap­ri­kor • 4 msk majs­ol­ja • ½ msk grön­pep­par i vi­nä­ger­lag • 500 g kött­färs, gär­na

hög­revs­färs • 1–2 krm salt Äggsmet: • 3 ägg • 2 dl gräd­de • salt och svart­pep­par • 3 dl ri­ven ost Po­ta­tis­gar­ne­ring: • 3–4 me­del­sto­ra mjö­li­ga

po­ta­ti­sar • 2–3 msk oliv­ol­ja

Paj­deg: Mixa ihop mjöl och smör sku­ret i bi­tar i en mat­be­re­da­re. Till­sätt vatt­net me­dan ma­ski­nen blan­dar ihop allt till en deg. Plat­ta ut de­gen och lägg i en plast­på­se. Låt vi­la kallt i cir­ka 20 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 225 gra­der. Kav­la ut de­gen på mjö­lat bak­bord, cir­ka 3 mil­li­me­ter tjock. Tryck ut de­gen i bot­ten och på kan­ter­na, så att den häng­er li­te över kan­ten, i en paj­form, cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Nag­ga pa­jen med en gaf­fel och för­gräd­da i 15 mi­nu­ter.

Sänk ugns­tem­pe­ra­tu­ren till 200 gra­der.

Fyll­ning: An­sa och ski­va lö­ken. De­la, kär­na ur och skär pap­ri­kan i små skivor. Fräs det ski­va­de i hälf­ten av ol­jan i 3 mi­nu­ter. Till­sätt grov­stött grön­pep­par, ut­an la­gen, och fräs i en halv mi­nut. Ta upp och lägg på en tall­rik.

Fräs fär­sen grovsmu­lig i res­ten av ol­jan och stek tills den fått fin färg. Blan­da i fräst lök och pap­ri­ka. Sma­ka av rö­ran med salt.

Vis­pa ihop ägg, gräd­de, salt och pep­par. Blan­da i os­ten.Var­va färs­rö­ra och äggsmet i pajska­let, med äggsme­ten överst. Täck pa­jen med smö­rad alu­mi­ni­um-fo­lie och gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter.

Ska­la po­ta­tis och skär i tun­na skivor, an­vänd gär­na man­do­lin. Fräs po­ta­ti­sen halv­mjuk i ol­jan i 5 mi­nu­ter.

Ta ut pa­jen och ta bort fo­li­en. Top­pa pa­jen med po­ta­ti­sen och gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i yt­ter­li­ga­re 15 mi­nu­ter el­ler tills pa­jen fått fin färg. Låt pa­jen vi­la i 20 mi­nu­ter in­nan den ser­ve­ras.

1 2 3

4

5

6

7

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.