Tacos med fläsk­fi­lé & mangosalsa

Leva & Bo - - För Många -

4 por­tio­ner Fläsk­fi­lé: • 500 g fläsk­fi­lé • ½ tsk salt • 2 msk smör • ny­ma­len svart-, vit och

rosépep­par Mangosalsa: • ½ gur­ka • 2 to­ma­ter • 1 mild chi­li, ur­kär­nad och

fin­hac­kad • 2 dl frys­ta man­go­tär­ning­ar,

ti­na­de • 2 msk hac­kad ko­ri­an­der • 1 li­me, saf­ten • 1–2 krm salt • ny­ma­len svart­pep­par Avo­ka­do­kräm: • 2 mog­na avo­ka­dor • 1 li­me, saf­ten • flingsalt • ny­ma­len svart­pep­par • 1–2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor Till ser­ve­ring: • 1 för­pack­ning tor­til­la­bröd • 2 små röd­lö­kar • 2 dl tur­kisk, gre­kisk el­ler rysk

yog­hurt på burk • 1 kru­ka ko­ri­an­der Sätt ug­nen på 175 gra­der. Put­sa fi­lén, sal­ta och bryn run­tom i smö­ret tills den har en gyl­len­brun yta.

Lägg fi­lén i en li­ten lång­pan­na klädd med bak­plåts­pap­per. Stick in en stek­ter­mo­me­ter i den tjoc­kas­te de­len av köt­tet. Stek köt­tet i mit­ten av ug­nen tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är 70 gra­der. Låt köt­tet vi­la över­täckt i 10–15 mi­nu­ter.

Kryd­da köt­tet run­tom med svart-, vit- och rosépep­par.

Mangosalsa: Tär­na gur­kan och to­ma­ter­na. De­la, kär­na ur och hac­ka chilin fint.

Blan­da gur­ka, to­mat, chi­li, man­go och ko­ri­an­der i en skål. Ring­la över li­mesaf­ten. Sal­ta och pepp­ra. Låt stå kallt i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Avo­ka­do­kräm: De­la, kär­na ur och gröp ur avo­ka­do­köt­tet. Mo­sa det slätt, gär­na med en stav­mix­er. Blan­da i li­mesaft. Sma­ka av med salt, pep­par och vit­lök.

Ska­la och skär lö­ken i tun­na ring­ar. Ser­ve­ra fläsk­fi­lén i tor­til­la­bröd till­sam­mans med sal­san, avo­ka­do- krä­men och yog­hur­ten. Top­pa med röd­lök och ko­ri­an­der.

1 2

3

4

5

6

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.