Key li­me pie

Leva & Bo - - För Många -

6 bi­tar Pajskal: • 175 g Di­gesti­vekex el­ler 100 g

Di­gesti­vekex + 75 g Sal­ti­nerkex • 125 g smält smör Fyll­ning: • 1 burk kon­den­se­rad mjölk, 400 g • 3 li­me, saf­ten • ½ ci­tron, saf­ten • 1 ½ dl visp­gräd­de Gar­ne­ring: • 1 ½ dl gräd­de • ½ ci­tron • färsk myn­ta • 1–2 krm flingsalt Sätt ug­nen på 175 gra­der. Fin­för­de­la kex­en i mat­be­re­da­re. Till­sätt det smäl­ta smö­ret och mixa ihop. Tryck ut kex­mas­san i en paj­form, cir­ka 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Gräd­da pajska­let i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt kall­na.

Blan­da kon­den­se­rad mjölk och ci­trussaft i en bun­ke. Vis­pa och vänd ner gräd­den för­sik­tigt. Häll och bred ut fyll­ning­en i pajska­let. Täck med plast­film och ställ kallt i 3–4 tim­mar, gär­na över nat­ten.

Vis­pa gräd­den och bred den på pa­jen. Top­pa med ci­tro­nen sku­ren i tun­na skivor och färsk myn­ta. Gar­ne­ra med salt.

1 2

3

4

EF­TER MA­TEN. Sött, syr­ligt och salt sma­kar ut­sökt till­sam­mans i en krä­mig paj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.