Kan jag fry­sa vin?

Jag und­rar om det går bra att för­va­ra vi­net i fry­sen?

Leva & Bo - - Fråga Oss - ÅSA

Kanske ing­et att re­kom­men­de­ra, men visst kan vi­net kla­ra sig i fry­sen. Kol­la så att in­te flas­kan har spruc­kit. Bäst är att lå­ta det ti­na lång­samt. Att fry­sa in små slat­tar av över­bli­vet­vin i ispå­sar fun­kar fint till så­ser och mat­lag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.